Belgische politieke geschiedenis

2017-2018 eerste zit:
1) analyseer de prille sociale wetgeving voor de eerste wereldoorlog. Wat was de aanleiding en in welke politieke context ontstond deze? Welke wetten werden er gestemd en welke politieke gevolgen hadden ze?
2) Contextueer en situeer de 2 afbeeldingen, breng ze daarna in verband met elkaar. Afbeelding 1: verkiezingsaffiche FDF “Brussel jamais Vlaams”. Afbeelding 2: beeld van de Marsen op Brussel (1961-1962)
3) Schets de structuur van de katholieke partij tijdens het interbellum. Hoe evolueerde de structuur van de partij? Welke positie had de partij na de opkomst van nieuwe partijen?
2016-2017 eerste zit:
– Hoe staan de Katholieke politici en de kerk tegenover sociale kwestie en arbeid/kapitaal bespreek de evoluties van midden 19e eeuw tot aan de 1e WO
– Bespreek het verschil tussen het bewind van Leopold en de Belgische staat van Congo. Structuur, bevolking.
-Afbeeldingen: Cartoon Vrij Vlaanderen en foto “Leuven Vlaams” situeer, contextualiseer en link.
2014-2015 eerste zit:
– Bespreek de rol van Willem 1 in het tot stand komen van de onafhankelijke staat België.
– Bespreek de collaboratie tijdens WOII.
– 1 prent bespreken
Examenvragen die de geschiedenisstudenten kregen voor het vak Geschiedenis van België
2010-2011 tweede zit: – Invloed van de revolutie van 1848 op de Belgische politiek en gevolgen. – Situeer Rerum Novarum en koppel aan de sociaal economische breuklijn. – Het probleem Brussel van na WOI en de communautaire breuklijn. – Belgische buitenlandse politiek van 1920 tot 1950.
2011-2012 eerste zit: – Toon aan dat de poging om het ancien régime te restaureren van het Congres van Wenen ondermijnd werd door het nationalisme en het liberalisme. Gebruik de casus België. – Leg de grondwettelijke rol van de koning uit en gebruik respectievelijk Leopold I en Leopold II. – Analyseer de ‘Godsvrede’ van de Eerste Wereldoorlog. – Geef de belangrijkste communautaire gebeurtenissen voor de periode 1950-1970.
2012-2013 eerste zit: – Leg de link uit tussen deze twee afbeeldingen. (afbeelding postzegel Leopold I + afbeelding trein) – Bespreek het ontstaan, de ontwikkeling en de betekenis van “Vooruit” in de context van het Belgisch socialisme. – Bespreek de impact van het activisme en de collaboratie van WOII. (tricky vraag: ondanks het feit dat er enkel WOII wordt vermeld, moet je ook WOI (activisme) expliciet vermelden)
2013-2014 eerste zit: – Bespreek de evolutie van de sociale wetgeving van België vanaf 1884 tot de Eerste Wereldoorlog. – Bespreek de evolutie van het Belgische buitenlandse beleid vanaf de Eerste Wereldoorlog tot vandaag. – Twee spotprenten: Leopold op de windvaan en Gloria Tibi Domine bespreek beide spotprenten en leg het historische verband tussen beide uit.
2013-2014 tweede zit: – Contextualiseer de Guldensporenslag en bespreek hoe deze in de publieke herinnering voortleeft. – De invoer van het Algemeen Enkelvoudig Stemrecht had 5 gevolgen voor de Belgische politiek. Bespreek en verklaar. – Bespreek en link twee afbeeldingen. Propagandaposters van het Humanistisch Verbond en de Liberale partij na 1945.
2015-2016 eerste zit: – Becommentarieer volgende stelling: “In de eerste helft van de 20ste eeuw was de koning een symbool voor nationale eenheid” – Bespreek de levensbeschouwelijke breuklijn inzake onderwijs in de 19de en 20ste eeuw – Twee spotprenten: prent over het algemeen meervoudig stemrecht (mannen met een verschillend aantal monden), leg uit wat de tekenaar aanklaagt en leg de verdere evolutie ervan uit.