Mediageschiedenis

1) Open vragen
a. Wat is mediaconcentratie? Beschrijf dit fenomeen en geef er de verschillende vormen van.
b. Pas deze mediaconcentratie toe aan de hand van volgende voorbeelden
i. Concentratie in de Amerikaanse filmsector tijdens het interbellum.
ii. Concentratie in de Vlaamse perssector vanaf de jaren 1980.
2) Klassieke vraag
a. Welke praktijken van mediacontrole en mediamanipulatie kwamen tijdens de Eerste Golfoorlog aan bod? Licht ook toe.
b. Hoe heeft dit een invloed op de beeldvorming van het conflict?
3) Concepten
a. True inventions
b. Vlaemisch België
c. Omschrijving van HUAC
d. Omschrijvig van de grondlegger van BBC