Politicologie

Examenvragen 2017-2018 1e zit

OPEN VRAGEN

 • Is de EU een confederaal of een federaal systeem?
 • Bekijk het debat rond Francken en Sudan vanuit de dimensies van macht
 • Wat is populisme: leg uit

MEERKEUZE

 • Wat was het begrotingstekort van de federale regering tijdens het derde kwartaal van 2017

-1,2 -2,2 -3,2 -0,2


 • Wanneer is de kernuitstap voorzien in het regeerakkoord?

2025 -2030 -2035 -Geen van bovenstaande


 • Wanneer commentatoren zeggen dat de regering goed bezig is, is dat een voorbeeld van

-Conversie –Maintenance input -Withinput -Gatekeeper


 • Wie is er in de federale regering bevoegd voor armoedebestrijding

-Joke Schauvliege –Zuhal Demir -Denis Ducarme -Liesbeth Homans


 • Welke uitspraak is juist over belangenconflict

-Wordt uitgevoerd door het Grondwettelijk Hof -Is ingevoerd sinds 1970 -Een motie moet aangenomen worden door 3/4 van een taalgroep –De wet wordt geschorst voor 60 dagen


 • Wie is de gedelegeerd bestuurder van het UNIZO

-Mario Coppens -Pieter Timmermans –Danny Van Assche -Hans Maersch


 • Wie zijn het meest tegengesteld

-Lijphart en Mouffe -De Tocqueville en Putnam -Panebianco en Kirchheimer -Lukes en Gramsci


 • Wie is status-generaal van de dienst vreemdelingenzaken?

-Karel Van Eetvelt -Jan Smets -Tom van Laer –Freddy Roosemont


 • Welke uitspraak is juist?

-Iets met dubbelmandaat -sinds 1995 kan je apart stemmen voor het Vlaams Parlement. -Sinds 1985: de meervoudige voorkeurstemmen. -België is een systeem met flexibele lijsten


 • Welke uitspraak is juist over het neocorporatisme?

-Belangengroepen moeten encompassing zijn -Burgers zijn vrijwillig lid van autonome, elkaar niet versterkende lidmaatschappen -De samenleving bestaat uit verschillende kleine piramides


 • Welke ideologie gaat uit van politiek voeren door gedeelde normen en waarden

-het constructivisme -het liberalisme -pluralisme -communitarisme


 • Welke uitspraak is juist

het marxisme wordt gekenmerkt door economisch determinisme -het constructivisme wordt gekenmerkt door economisme -iets met rational choice -Wereldsysteemanalyse hoort bij het realisme.


 • Welke uitspraak is juist?

-bij de delerreeks D’Hondt deelt men door 1;1,5;2;2,5… -het verkiesbaarheidscijfer wordt berekend via het aantal lijsstemmen –Indien men na het verdelen van de pot nog gewonnen zetels overheeft, worden deze verdeeld volgens de voorkeursstemmen


 • Als een partijvoorzitter stelt dat hij de hardwerkende Vlaming vertegenwoordigt, van wat is dat een voorbeeld?

– Resemblance model – Representatieve claim – Mandate model – Descriptieve vertegenwoordiging


 • Welke uitspraak over de issue-owernship theorie is fout?

-partijen doen inhoudelijke voorstellen – laten zich leiden door emotionele overtuigingen – kiezers evalueren op of een partij veel expertise heeft verricht


 • De Regering-Michel verdedigt het optrekken van de pensioensleeftijd naar 67jaar, welke legitimiteit wordt hier gebruikt.

-inputlegitimiteit –outputlegitimiteit -proceslegitimiteit -feedbacklegitimiteit


 • Welk onderdeel van het zomerakkoord werd voor de kerstvakantie door het parlement goedgekeurd?

-onbelast bijverdienen -effectentaks –hervorming van vennootschapsbelasting – pensioenspunten

Examenvragen 2015-2016

Open vragen

 • Vergelijk realisme, liberalisme, radicalisme en constructivisme in de internationale politiek met elkaar.
 • Geef de evolutie van ons kiessysteem sinds het AMS.
 • Pas het kwadrant van samenwerken en ruzie toe op de regering Michel I en de vluchtelingencrisis.
 • Waarom hebben partijen meer invloed op wie in het parlement word verkozen dan kiezers?
 • Leg de morfologie van partijen uit en pas toe op het socialisme
 • Vergelijk catch-all party en cartel-party

Meerkeuze

 • Voorzitter VOKA, CM
 • Raad van Tien
 • Structureel Begrotingsevenwicht
 • Alarmbelprocedure.
 • Bevoegdheid die een president heeft.
 • Bevoegdheden van Kris Peeters
 • Bevoegdheden van Homans
 • Naam van voorzitter Franse Socialistische Spoorvakbond (Abdissi)
 • voorzitter cdh
 • voorzitter van de CM
 • stemcijfer
 • inflatiecijfer
 • bevoegdheden van Kris Peeters

Examenvragen 2013-2014

 • Bekijk vanuit het standpunt van het institutionalisme, rationele keuze benadering en constructieve benadering het federale besluit rond de verlenging van het mandaat van Bpost CEO Thijs.
 • Geef de verschillen tussen de verkiezingsregels van de federale, regionale en lokale verkiezingen.
 • Vergelijk het federalisme en het confederalisme.
 • Begrippen: Proces van belangenconflict, partisan dealigment, legitimatie.
 • Actua: Vlaams/federale minister van volksgezondheid, gelijke kansen + de partij
 • Actua: Lijsttrekkers Vlaams/federaal van Open Vld en CD&V van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen
 • Actua: Namen van de voorzitters van de vakbonden
 • Actua: Door de 6de staatshervorming verschuiven er taken van de federale overheid naar de deelstaten, hoeveel ambtenaren verschuiven mee?
 • Actua: Wie is Carl Devlies en waarom kwam hij deze week in het nieuws?
 • Actua: Wat zei econoom Paul De Grauwe over de staatshervorming en waarom kreeg hij zoveel kritiek?
 • Actua: Koen Geens wou de spaarfiscaliteit aanpassen, maar Open Vld was daar tegen, leg het conflict uit.

Examenvragen 2012-2013

 • Wat zijn de bouwstenen van de politieke wetenschappen
 • Pas de functies en disfuncties van partijen toe op de N-VA
 • Over welke mechanismen of institutionele kenmerken beschikken de Franstalige partijen om zich te verzetten tegen beslissingen op federaal niveau.

Examenvragen 2011-2012

 • Noem 3 theorieën vd internationale betrekkingen en vergelijk ze
 • Noem 3 dimensies van macht en pas ze toe op de begrotingsvorming
 • Hoe werkt de zetelverdeling op federaal, regionaal en gemeentelijk niveau
 • Wat is er veranderd met de splitsing BHV en de benoeming vd burgermeesters
 • Wie is Oli Rehn? en wie vroeg naar hem in de Wetstraat

Examenvragen van voor 2011

 • Benader de regering van lopende zaken met het behavioralisme en het institutionalisme. Vergelijk deze met elkaar en pas toe op de regeringsonderhandelingen ( bv: Welke vragen stelt men zich? …).
 • Bespreek de evolutie van de partijtypes vanaf catch-all-party.
 • vergelijk federalisme, confederalisme en unitaire staat
 • Vergelijk presidentieel systeem met parlementair systeem
 • In welke groepen kan een parlementslid zitten + politieke relevantie
 • Vergelijk institutionalisme, behavioralisme en interpretatieve benadering
 • Organisatievorm van de verschillende partijtypes?
 • Vergelijk pluralisme/neo-corporatisme/elitisme
 • Invloed en macht, verschil/verband ?
 • Vergelijk kaderpartij, massapartij, catch all party, cartelparty en mediapartijen
 • Samenstelling parlement.+ wrm is de taalgroepering zo belangrijk.
 • Geef de vormen van vertegenwoordiging.
 • Verklaar copernicusakkoorden adh van NPM ofzo
 • Modellen van vertegenwoordiging /20
 • Federaal parlement: samenstelling, taalgroepen, waarom zijn taalgroepen belangrijk? /20
 • Hoe komen de principes van NPM tot uiting in de Copernicushervorming en de BBB? /20
 • Wat zijn de belangrijkste instituties van de europese unie en geef wat uitleg (max 30 lijnen)
 • De controlefunctie van het parlement, wat houdt dat in? (max 40 lijnen)
 • Een vraag die al een keer gesteld is: vergelijk pluralisme, (neo)corporatisme en elitisme in verband mt de elitetheorieen. (max 40 lijnen )
 • Wat is een breuklijn? Lipset en Rokan hun model met 4 breuklijnen leidde tot een discussie: schets die discussie
 • Wat zijn de centrale principes van een liberale parlementaire democratie
 • Vergelijk: massa, kader, cartel, media en catch-all partijen
 • 4 dimensies van politiek van Heywood
 • Vergelijk pluralisme, elitisme & neo-corporatisme als benaderingen van elites
 • Bespreek de conrolerende taak van het parlement
 • bespreek de evolutie van de partijorganisaties adhv Katz en Mair en pas algemeen toe op de Belgische partijen.
 • Wat is publieke sector + welke soorten sturing
 • vergelijk de intertratatieve benadering, behavioralisme en de institutionele benadering
 • Soorten organisatie van de publieke sector
 • Leg het ontstaan van partijen uit
 • Het verschil tussen unitarisme, federalisme en confederalisme
 • Wat is macht + verklaar het verschil tussen macht en invloed
 • Belgie is een particratische federale neo-corporatistische consensusdemocratie

a) leg uit b) wat zijn de overeenkomsten tussen de laatste drie termen?

 • Bespreek het probleem van Brussel-Halle-Vilvoorde & meg uit waarom het zo moeilijk is om tot een oplossing te komen
 • representatie van boven, van onder, voor en nasturing,

a)leg uit. b)pas toe op een concreet (evt fictief) voorbeeld