Sociale en politieke leerstelsels

Examen 2017-2018 1e zit versie A:
BEGRIPPEN: -invisible hand – Jakobijnen – klasse für sich – utilitarisme – salat
VRAGEN:
– Vergelijk Trotsky en Stalin -Geef de opvattingen van Machiavelli en Hobbes over ‘zekerheid’
– Welke kritiek heeft Bernard Henri Lévy tegenover ideologie en hoe heeft dat een invloed op zijn politieke denken.
– een tekst van Rousseau
Examen 2017-2018 1e zit versie B:
– hadj
– conquête du pouvoir
– Revolutie Attentismus
– Endlösung
– Wat is de visie van Locke op religie?
– Vergelijk Lenin en Bernstein in verband met parlementarisme
– Wat is de visie van von Hayek op de verzorgingsstaat
– een tekst van Smith over invisible hand
proefexamen 2017-2018′
begrippen:
– invisible hand
– differentiële grondrente
– Klasse an Sich
vragen:
– Zijn de staatsopvattingen van Locke en Hobbes verzoenbaar?
2015-2016
– Hoe denkt Locke over de functie van godsdienst?
– Geef de verschilpunten tussen Trotsky en Stalin

 

(Deze examenvragen zijn mogelijk nogal verouderd. Gelieve zoveel mogelijk nieuwe examenvragen te verzamelen!)
 • In welk opzicht bevat Calvijn een politieke boodschap?
 • Is More een revolutionair?
 • Geef de staatsopvattingen van de Levellers.
 • Hoe staat Machiavelli tegenover moraal?
 • Op welke manier beïnvloedt Newton het politieke denken?
 • Hoe staat de Verlichting tegenover vrouwenemancipatie?
 • Is Rousseau tegen private eigendom?
 • Waarom wil Bentham geen herverdeling van rijkdom?(Is Bentham een voorloper van de planeconomie? → Nee) (Interne contradictie)
 • Waarom is Ricardo voor vrijhandel in granen?
 • Waarom wordt Paine soms als een voorloper van de welvaartstaat gezien
 • In welke mate houdt Burke veranderingen voor wenselijk?
 • Schets de pedagogische opvattingen van Robert Owen.
 • Wat is de houding van Luther mbt financiële en de handel?
 • Waarom zijn Paine en Bentham niet te verzoenen?
 • Vergelijk Rousseau met Bentham.
 • Vergelijk Smith en Malthus inzake armoede.
 • Hoe beïnvloedt Rousseau Robespierre?
 • Vergelijk Luther en Calvijn.
 • Waarom zijn de staatsopvattingen van Smith en Hobbes onverzoenbaar?
 • In welke mate is het Engelse rationalisme verschillend van de Franse Verlichting?
 • Is er een verband tussen de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd en de Franse Revolutie?
 • Waarom is de Toqueville tegen een Jakobijnse eenheidsstaat?
 • Bespreek belang van de Franse revolutie
 • Is Locke verzoenbaar met Hobbes?
 • In welk opzicht verschilt de Conventie van het Directoire?
 • Wordt Napoleon beïnvloed door de Verlichting?
 • Bespreek de opvattingen van Hobbes en Machiavelli omtrent ‘zekerheid’.
 • Vergelijk Smith en Rousseau.
 • Vergelijking tussen Napoleon en Encyclopedisten.
 • Wat is de tegenstelling bij Hegel?
 • Wat is de tweespalt bij het Saint-Simonisme?
 • Bespreek de oplossingen die deToqueville naar voren schuift voor de Vermassung.
 • Geef de staatsopvattingen van Montesquie?
 • Bespreek de visie van Saint-Juste.
 • Wat bedoelt Marx met ‘uitbuiting’ ?
 • Hoe koppelt John Stuart Mill vrijheid aan vooruitgang ?
 • Is Kautsky een revolutionair ?
 • Is Nietzsche een racist ?
 • Op welke punten verwerpt Bernstein Marx ?
 • Welke link is er tussen Nietzsche en de dieptepsychologie ?
 • Vergelijk Bernstein en Kautsky op theoretisch en praktisch vlak.
 • Vergelijk Malthus en Spencer.
 • Vergelijk Bentham en John Stuart Mill.
 • Welke bezwaren heeft Hitler tegen kapitalisme ?
 • Waarom kant De Man zich tegen een meerpartijensysteem ?
 • Welke invulling gaf Steve Biko aan het Afrikanisme in zijn strijd tegen het apartheidsregime? Biko = Leider van SASO (South African Students Organisation)
 • Verschil PAC en SASO.
 • Wat bedoelt Fukuyama met ‘het einde der geschiedenis’ ?
 • Kan de Sovjetrevolutie ook in Italië slagen? (Volgens Gramsci)
 • Leg de Grote Sprong Voorwaarts uit.
 • Bespreek visie van Milton Friedman op de verzorgingsstaat.
 • Leg de derde weg van Giddens uit.
 • Leg het Focisme uit van Ché Guevara.
 • Is de machtsovername van Hitler vergelijkbaar met die door Franco ?
 • Hoe staan Keynes en Friedman tegenover de rol van de overheid?
 • Welke kritiek formuleerde nieuw links in ‘68 t.o.v. de welvaartsstaat ?
 • Hoe verhoudt de al-Qaeda filosoof Al-Zawahiri zich tegenover de Moslimbroederschap?
 • Bespreek de verschillende visies van de islam op de wetenschap
 • Vergelijk historische rol van boeren bij Marx, en bij Mao.
 • Vergelijk Plechanov en Lenin.
 • Vergelijk de visie omtrent rol van de partij in de revolutie van Lenin met die van Luxemburg.
 • Vergelijk Lenin en Bernstein visies op Parlementarisme.