Sociologie

Examenvragen 2017-2018

Open vragen:
1) Vergelijk de rol en het succes van de VN in vredeshandhaving tijdens en na de Koude Oorlog.
2) Is Palestina een staat volgens de voorwaarden van een staat?
3) Zijn er juridische of morele restricties bij een oorlog?
4) ‘Anarchie is wat een staat er zelf van maakt’ Tot welke theoretische school behoort deze zin? Leg uit waarom en leg ook de basisprincipes uit van deze theoretische school.
Begrippen:
1) Washington consensus
2) Veertienpuntenprogramma
3) Demografische transitie
4) Satisficing