Europese politieke integratie

2017-2018
 • Bespreek de Conferentie van Den Haag
 • Leg uit: eerste pijler van het Verdrag van Maastricht
 • Geef 2 voorbeelden van package-deals
 • Leg uit: Artikel 7
 • Schets het belang van de conferentie van Messina.
 • Situeer: Europe des Patries.
 • In het verdrag van Rome werd al gepraat over regionale ontwikkelingshulp. Waarom wacht men dan toch tot ’74?
 • Hoe zit het met de Europese regelgeving rond fiscaliteit?
2012 – 2013
 • Wat is het Marshall plan + context
 • Wat is de naam van de OEES vandaag+ zijn functie
 • Waarom moest de EGKS supranationaal zijn?
 • Wat zijn de leftovers van Amsterdam?
 • Actua : leg de aanpak van de eurocrisis uit; Wie is de voorzitter van de ECB; Wie is het Italiaans premier; Welk land is nu voorzitter van de EU? Vorig land; Wie is voorzitter van de raad van ministers; Een raad heeft een vaste voorzitter, welke? Wie is de voorzitter?
2011 – 2012
 • (Actua) Bespreek de relatie EU-Oekraïne.
 • Leg uit en situeer: Compromis van Luxemburg.
 • Leg uit waarom het Lomé-akkoord zo belangrijk was.
 • Verklaar waarom het plan van Delors succesvoller was dan dat van Tindemand en Spinelli.
 • (Actua) Europees Nabuurschapsbeleid: leg uit.
 • Drieluik van Delors: situeer en bespreek.
 • Link GB en EFRO uitleggen.
 • Leg uit: EPG.
 • 20-20-20: Leg uit
 • Het EEG-verdrag lokte een reactie uit bij de niet-deelnemers ervan. Verklaar en evalueer.
 • Ondersteuning van regionaal beleid was al in het Verdrag van Rome geschreven. Toch duurde het tot 1974 voor er hier echt werk van werk gemaakt. Verklaar.
 • Schumandeclaratie, situeer en licht toe.
 • Leg uit en situeer: Left-overs van het Verdrag van Amsterdam
 • (actua) de bankrun toelichten die zou plaatsvinden als men de euro zou loslaten.
 • intergouvernementalisme in de malaise jaren ’70 (recessie)… uitleggen.
 • Wat is de mogelijke rol van de ECB in de crisis (actua)
 • Situeer & leg de aanloop naar het Fouchet plan uit
 • Waarom is de technische discussie omtrent de financiering van de EEG zo belangrijk geweest in Den Haag?
 • leg uit : de leftovers van Amsterdam
 • Waarom waren de eigen middelen zo belangrijk?
 • Europa 2020. Leg uit.
 • Waarom was de ratificatie van de EDG paradoxaal?
 • Wat is de Schumandeclaratie, situeer en licht toe
 • Waarom wil Duitsland een nieuwe verdragswijziging in het kader van de eurocrisis (Actua)
 • Waarover ging de discussie op de top van Parijs in 1974 tussen het supranationalisme en intergouvernementalisme
 • Wat zijn de resultaten van de top in Den Haag.
 • Het plan Fouchet: situeer en leg uit.
 • Leg uit: ICTY conditionaliteit.
 • Waarom was het witboek Delors succesvoller dan de pogingen van Tindemans en Spinelli?
 • Stabex-systeem: situeer en leg uit.
 • Leg uit: EPG.
 • Geef de lichtpunten uit de jaren ’70.
 • De Raad van Europa lijkt minder efficient te werken dan de EGKS. Leg uit.
 • Europa 2020 is iets anders dan 20-20-20, maar hebben toch met elkaar te maken. Schets en leg uit.
 • Wat is de Crocodile Club en situeer
 • Malaise in de jaren 60: geef oorzaken en effecten
 • Franse legestoelpolitiek is botsing tussen 2 Europese integratietheorieën. Leg uit
 • Waarom houdt Europees parlement een hoorzitting bij aanstelling nieuwe commissie
 • Geef de geschiedenis van het Plan Fouchet
 • Leg uit : Open coördinatie methode
 • Situeer en geef de Kopenhagencriteria
 • De tandem Commissie-Ministerraad is een wisselwerking tussen supranationalisme en intergouvernementalisme; leg uit