Geschiedenis van de wereldpolitiek (1815-heden)

2013-2014
1e zit:
 • Grote vraag 1: Wat waren de argumenten die de “duiven” (of appeasers) in Groot-Brittannië en Frankrijk gebruikten om hun appeasement politiek te verdedigen.
 • Grote vraag 2: Bespreek de beslissing van de VS om te interveniëren in de Korea-oorlog.
 • Gedurende de Koude Oorlog deed de Soviet-Unie verschillende voorstellen om te komen tot een eengemaakt Europees defensiemechanisme ter vervanging van de twee militaire pacten. Hoe werd er door de VS gereageerd op deze voorstellen?
 • Waarom was de Russische tsaar niet bereid tot interventie bij de Griekse opstanden in 1820, ondanks de sterke binnenlandse druk en de voordelen die Rusland hieruit zou kunnen halen?
 • Waarom wou de Piemontese monarchie de leiding nemen in de Italiaanse eenmaking, terwijl die vooral liberaal en republikeins geïnspireerd was?
2012-2013
Examen 1e zit
 • Grote vraag 1: Leg het concert van Europa uit
 • Grote vraag 2: Bespreek de sino-sovjet split
 • 4 kleine vragen
Herexamen 1
 • Grote vraag 1: Fundamentele oorzaken van de Krimoorlog
 • Grote vraag 2: Fundamentele oorzaken van de hoge betrokkenheid van de VS in Vietnam.
 • Leg de val van Metternich uit.
 • Leg de opiumoorlogen uit en bespreek de geopolitieke gevolgen.
 • Bespreek de relatie tussen het defensiebudget en kernwapens tijdens Eisenhower
 • Wat zijn de fundamentele krachtlijnen van de Europese détente sinds 1960.
Herexamen 2
 • Grote vraag 1: Bespreek de ineenstorting van het congres van Europa tegen 1950.
 • Grote vraag 2:
 • Bespreek het verdrag van sèvres en leg uit waarom het vervangen werd door dat van Lausanne.
 • Bespreek de sovjet-invasie in Afghanistan.