Interne Belgische politiek

Interne Belgische Politiek
2017-2018
 • Leg uit de VU verandert in de jaren ’60 van zweeppartij tot oppositiepartij
 • Begin van het einde van unitair België a.d.h.v. Koningskwestie
 • 2 belangrijke hervormingen van Katholieke Unie naar CVP
 • Hoe verloop het uiteevallen van de unitaire liberale partij.
 • John Crombez hing zijn uiteenzetting op aan 4 uitdagingen waarvoor Vlaanderen en België vandaag staan. Geef er één en leg uit.
 • Begrippen: Hugo Schiltz, Groene Fietsers, Gemeenteraadsvoorzitter.
 • Rooster van stemplicht tot geen stemrecht (aanduiden bij Belgen, EU-burgers en niet EU-burgers die hier al vijf jaar onafgebroken wonen)
 • Veranderingen provincieraadsverkiezingen 2012 –> 2018
 • Geef de drie Vlaamse vice-minister-presidenten en hun bevoegdheden.
2016-2017
 • Begrippen: L’efaccement, Charter van Quaregnon
 • Beschrijf de evolutie van Agalev van beweging tot partij.
 • Schets de gevolgen van de schoolstrijd, situeer en leg uit a.d.h.v. de breuklijnen.
 • Hoe scoorde de VU bij de verkiezingen van 1968? Hoe kwam dit? Hoe waren de daaropvolgende verkiezingen?
 • Provincies en gemeenten: Wie zit de GR voor?
 • Actua: invuloefening over de gemeenteraadsverkiezingen en verbinden van ministers met krantenkop.
2015-2016
drie hoofdvragen: – wie waren de twee hoofdfiguren van de jaren 70 voor de CVP en wat waren de twee voornaamste problemen? – waarom profileerde de BWP zich in het begin niet duideijk? (twee redenen) en waneer deden ze dat dan wel? Wat was de naam van dit programma? Waarom deze ze dit toen toch? (twee redenen) en hoe blijkt uit het programma dat ze voor het pragmatisme gingen? -wat was de uitslag (+ of -) voor de toenmalige partij Agalav van de verkiezingen van 2003? Wat was het gevolg voor de interne structuur van de partij?
Vier begrippen (leg uit): – Rogier Motz – partij van de scheurmakers – vier V’s van Vlaams Blok/Belang -MPW
Actua vragen: – enkele dingen ivm de gemeente en de provincie – namen van ministers in bepaalde actueel relevante posities
Terug naar 2e bachelor
2012-2013
 • Bespreek de naamwijziging van PVV naar VLD (voorzitter, tijdpseriode, context en aanleidingen)
 • Op welke thema’s ligt de focus van de verkiezingen van 1999? Wat waren de gevolgen voo de CVP op electoraal vlak, op nationaal vlak en op de interne partij?
 • Bespreek de socialistische partij onder Patrick Janssens + wie was zijn opvolger?
 • De twee boeken over de gemeentereaadsverkiezingen en de provincieraadsverkiezingen:
A) Hoe wordt de burgemeester aangeduid? Wie benoemt de gouverneur? B) Welk syteem wordt gebruikt voor de GR en de PR? C) Kan een burgemeester ook lid van het parlement zijn? D) Kan een gemeeteraadslid ook een minister ambt hebben? E) Kan een provincieraadslid ook een parlementslid zijn?
 • Begrippen: Realo’s en fundi’s, Franck Vanhecke, Hugo Schiltz, partij van de scheurmakers
 • Actua : Vlaamse minister van Vlaams aangelegenheden, Voorzitter OCMW Antwerpen, Nieuwe ondervoorzitter van de openVLD, NVA schepen van Vlaamse zaken in Aalst, duovoorzitter ecolo, voorzitter PS
2011-2012
 • Waarom had de ps het moeilijk om in het begin zich te profileren? en hoe werd dit opgelost?
 • Afwikkeling van de schoolstrijd voor de liberalen en betrek de breuklijnen bij je uitleg.
 • Geef de 4 v’s van het Vlaams Belang en leg uit.
 • Geef de 4 v’s van de CD&V de Wouter Beke aanhaalde in zijn gastcollege.
 • Geef de redenen voor de presidentialisering van de politiek en leg uit.
 • Leg uit: Groene lijsten
 • Leg uit: Hugo Schiltz
 • Actua: Senaatsvoorzitter, minister van Justitie, minister van Pensioenen, en de nieuwe opvolger voor het gouverneurschap in West-Vlaanderen.
 • Bespreek de splitsing van de unitaire liberale partij en geef wat uitleg
 • Wie waren de 2 belangrijkste figuren voor de CVP in jaren ’70, en welke 2 belangrijke problemen had die partij toen?
 • Bespreek de doelstellingen van het MPW.
 • Bespreek de overgang van Agalev van een beweging naar een partij.
 • De resultaten van de VU waren genen vetten voor 1958. Geef 3 redenen waarom het later wél goed ging
 • In welke politieke context (en ook wanneer) is het Vlaams Blok ontstaan.
 • Wie waren de 2 belangrijkste figuren voor de CVP in jaren ’70, en welke 2 belangrijke problemen had die partij toen?
 • Bespreek de overgang van Agalev van een beweging naar een partij.
 • De resultaten van de VU waren genen vetten voor 1958. Geef 3 redenen waarom het later wél goed ging
 • Afwikkeling schoolstrijd voor liberalen.
 • BWP, geen ideologische profilering in begin: waarom + voorbeeld. Wanneer dan wel? Naam van ‘programma’, gekenmerkt door pragmatische houding, leg uit adhv 2 zaken.
 • Generatiepact: 2 hoofdlijnen + 2 veranderingen die vakbonden afdwongen geven
 • Waarom had de ps het moeilijk om in het begin zich te profileren? en hoe werd dit opgelost?
 • Wat is L’effacement +leg uit
 • Ontstaan en geschiedenis vlaams blok
 • 3 redenen waarom VU in beginjaren electoraal niet doorbrak
 • Wat zijn de groene lijsten en waarom was dit geen succes?
 • Heeft belgie een open of gesloten elite? verklaar
 • Welke vernieuwingen bracht het gemeentedecreet op politieke organen
 • Actua: waarom verwierpen de vlaamse partijen unaniem het voorstel van Di Rupo om in Brussel +rand een talentelling te houden