Kwalitatieve technieken

Kwalitatieve technieken
2016-2017
  • Vergelijk de rol van Peter en Hans in hun etnografisch onderzoek. Bespreek a.d.h.v. de fases van etnografisch onderzoek en wijs op eventuele veranderingen.
  • Madmen: Bespreek wat de interviewer goed en slecht heeft gedaan bij het afnemen van deze focusgroep. (Fragment thuis bekijken)
  • Bespreek wat de interviewer en de respondent goed en slecht deden. (Je krijgt 3 filmpjes te zien)
  • Stel voor ieder filosofisch paradigma drie onderzoeksvragen op en leg kort uit waarom je vragen bij het paradigma passen. (A.d.h.v. gegeven informatie over de literatuurstudie en onderzoeksthema)
Eerdere jaren
  • Je krijgt vragen (openingsvragen-introductievragen-transitievragen-centralevragen-besluitendevragen) van een leerling en je moet de structuur en de inhoud ervan verbeteren/kritiek uitoefenen.
  • Vergelijk de onderzoekrol van Dunheier, Stevens en Vermeersch en de invloed die ze hebben op de ethiek van het onderzoek
  • Je krijgt 4 interviews en je moet een case-by case analyse doen + een pijltjesdiagram+ in een tekst van max 150 woorden je 2 analyses uitleggen