Politieke vraagstukken van duurzaamheid

2017-2018

Begrippen

 • Global stocktake
 • Environmental Justice Movement
 • Ecologische voetafdruk
 • Discours instutionalisation

Afkortingen

 • ISEW
 • IPCC

Essay vragen

 • Felber: 4 dingen waartoe winst niet mogen aangewend worden
 • Wittoeck: argumenten van voorstanders en tegenstanders summits
 • Brundtlandrapport: waarom op de grens van status quo en reform
 • 4 discoursen hoe transformaties gaan
 • MLP schema tekenen en uitleggen
 • Waarom volgens Block en Goeminne, moet de wetenschap overgaan van een vertalingsmodel naar een model met feitelijkheden en bezorgdheden, schets adhv het klimaatdebat