België en zijn buitenlands beleid

België en zijn buitenlands beleid
 • Waarom en wanneer veranderde België zijn positie ten aanzien van Duitsland van blokvorming naar verzoening na WO1?
 • Bijvraag over wat mijn mening is over het nut van buitenlands beleid van België vandaag; is het niet zo dat de EU en andere supranationale instellingen dat overbodig maken?
 • Interpreteer de tegenstellingen tussen Leopold en de regering tov Frankrijk in de eerste helft van de 19e eeuw.
 • Hoe heeft het Economisch Buitenlands beleid zich ontwikkeld?
 • En ook eigen mening naar het nut van BBB in de wereld.
 • Situeer de economische en commerciële belangenbehartiging van het buitenlands beleid.
 • Daarna nog vragen over het economisch belang nu. Kan België alleen nog economische diplomatie voeren? Waarom wel/niet?
 • Wat als bepaalde niches in de diplomatie (vb.normen en waarden) botsen met economische belangen? hoe kan België dit oplossen?
 • Situeer het Frans-Belgisch militair akkoord. Wat vond Groot-Brittannië daarvan?
 • Mening geven over het hedendaags defensie- en veiligheidsbeleid van België.
 • Wanneer en waarom is Belgie overgeschakeld naar een multilaterale dimensie? Is multilateraal hetzelfde als supranationaal? Is België supranationaal? (Doorvragen)
 • Wat denk je van de hedendaagse militaire politiek van België? Wat vind de publieke opinie hiervan?
 • Ideologische aspecten van BBB.
 • Slaagt België erin haar economische belangen te behartigen?
 • Waarom Ruhrbezetting in 1923, en wat waren de gevolgen op internationaal vlak?
 • Mening over de Belgische soldaten in Irak?
 • Bespreek de gevolgen voor het BBB na de crash van Wallstreet?
 • Nut van een Belgisch defensiebeleid?
 • Bespreek de binnenlandse publieke opinie over het Europabeleid.