Besluitvorming in de Europese Unie

Besluitvorming in de Europese Unie
  • 6 meerkeuzevragen, o.a. wat in Ioannina, welke instellingen betrokken bij gewone wetgevingsprocedure volgens art …, wie nomineert commissievoorzitter, uitbreiding (hoe stemt raad, advies commissie, instemming parlement), sinds wanneer kan parlement motie van wantrouwen stemmen tegen commisie, wie kan individuele commissaris tot ontslag dwingen.
  • Stelling ‘historische beslissingen op intergouvernementele manier’. Waarom denken mensen dit? Is dit zo?
  • Artikel waar een bepaald woord telkens weggelaten is, dat je moet invullen
  • Artikel over Ashton: kritiek op het feit dat ze niet met Britse stem kan spreken in Commissie omdat ze er vaak niet geweest is. Becommentariëren + men zegt dat Ashton double hatted is: tegenover wie is Ashton nog verantwoording verschuldigd?
  • Leg uit: Justus Lipsiusgebouw en DG E
  • Probleem: reddingsfonds is niet verdragsrechtelijk, Merkel wil verdrag aanpassen. Medewerkers stellen vereenvoudigde verdragsherziening voor van één artikel in verdrag werking EU: hoe gaat dit in zijn werk?
  • Je krijgt schema van ontwikkeling richtlijn en enkele vragen daarbij:
> Datum voorstel van de commissie: Welke dag van de week is dit? Verklaar. > Rechtsgrond uitleggen. > Machtigingsprocedure uitleggen. > Datum van standpunt parlement (blijkt eerste lezing): hoe lang mag Raad wachten om standpunt in te dienen? Wat zie je in praktijk (wacht lang) > Sinds uitbreiding O- en C-Europa gaat procedure tegen de verwachtingen in sneller. Uitleggen hoe dit komt
  • Plots wordt iedereen ziek door het eten van Griekse fetakaas. De interne markt moet bijgevolg afgeschermd worden voor Griekse melk. Welke instelling kan dit doen? Hoe? Verklaar.