Burgerschapsstudies

Burgerschapsstudies
Vak: Burgerschapsstudies
  • 1. Putnam stelt dat door de participatie aan vrijwillige associaties sociaal kapitaal tot stand komt (in de vorm van veralgemeend vertrouwen)
a) Leg dit mechanisme kort uit
b) Neem een standpunt in PRO of CONTRA ten opzichte van het werk van Putnam, beargumenteer je standpunt met 3 empirisch ondersteunde argumenten.
c) In welke categorie van burgerschapevolutie hoort dit debat? Wat impliceert de argumentatie die je hebt opgesteld in 1b?
  • 2. Lees de tekst in de bijlage over twee verschillende programma’s voor burgerschapseducatie.
a) Welke burgerschapsconcepten kan je halen uit de factoren in de tabel? Leg elk concept kort uit en verbind de juiste factoren met de juiste concepties.
b) Op welk burgerschapconcept doelde beide onderzoeken? Is het doel behaalden uit wat kan je dat afleiden? Beargumenteer.
c) Wat zou je zelf suggereren aan scholen die van plan zijn een burgerschapseducatieprogramma op te stellen? (Gebruik de leerstof van op de slides)