Europees recht

Europees recht
2017 – 2018:
Twee grote open vragen, telkens op 5 punten:
– Betekenis van het subsidiariteitsbeginsel.
– Richtlijn: hoe zit de directe werking in elkaar? Aantonen via rechtspraak.
Open vraag op 3 punten:
– Bepaalde case over Spaanse jongen die studielening in Frankrijk vraagt. Die krijgt hij niet. Gaat de beslissing in tegen het EU-recht? Verwijs daarbij naar een arrest.
Twee kleine vragen:
– EU Pilot
– Dublinverordeningen
5 juist/fout vragen, plus motivering