Internationaal publiekrecht

Internationaal publiekrecht
2013-2014
  • De Belgische minister van Defensie wil een unilaterale interventie doen in Noord-Kivu om mensenrechtenschendingen te voorkomen, omdat aldaar de regeringstroepen en de M-23-rebellen strijden. Hij vraagt aan jou of dit wettig is (of zoiets).
a) Wat is de Martens-clausule in het Recht van Den Haag?
b) Mogen Syrische vluchtelingen zich beroepen op het Vluchtelingenverdrag? Uitleg.
  • In een intern conflict wil een legerofficier een huis bombarderen waar terroristen zich schuilhouden. Het huis ligt in een dichtbevolkt gebied en het bombarderen zal tot tientallen burgerslachtoffers leiden. Is dit wettig? Uitleg.
  • Het land Qarth begint een dam te bouwen. De bouw hiervan zou grote ecologische schade veroorzaken aan buurland Winterfell. Winterfell neemt een boot van Qarth die in de haven van Winterfell ligt in beslag, waarop Qarth alle mensen uit Winterfell op haar grondgebied uitwijst.
a) als Winterfell voorlopige maatregelen vraagt (het stoppen met bouwen van de dam), moet Qarth zich hieraan houden? Uitleg.
b) Juridische argumenten m.b.t. de grond van de zaak in het voordeel van Winterfell. Gebruik gewoonterecht, of verdragen of rechtspraak in je uitleg.
c) Is de inbeslagname van de boot door Winterfell wettig? En het uitwijzen door Qarth? Uitleg.
  • Wat kan Vlaanderen/België doen m.b.t. het niet naleven van het Scheldeverdrag van 2005?
  • Wat kan de VS doen m.b.t. Snowden (Rusland wil niet uitleveren) als hij:
a) nog vastzit op de Russische luchthaven?
b) op het vliegtuig zit naar Venezuela, dat hem asiel verleent?