Internationale politieke economie

Internationale politieke economie
 • Leg de kapitaalvereisten van het Bazelregime na de mondiale financiële crisis uit.
 • Welke argumenten worden er pro/contra centrale
 • Tekst Streeck uitleggen.
 • Afbrokkelen welvaartsstaat door concurrentie shizzle (herinner me de vraag niet meer).
 • Tekst Sean starrs uitleggen waarin hij stelt dat de economische macht van de USA niet gedaald is maar gemondialiseerd
 • Global imbalances linken aan de crisis
 • Over de tekst van Streeck is het dezelfde vraag als in de discussie: waarom is er conflict? (ofzoiets…)
 • Waarom is er een inherent conflict tussen kapitalisme en democratie.
 • IMF kapitaalcontroles 2011, zal verhouding arbeid-kapitaal daardoor veranderen?
 • Het feit dat mondialisering de mondiale inkomensongelijkheid tussen het westen en het zuiden heeft verminderd legitimeert de groei in binnenlandse inkomensongelijkheid in het westen. Ben je het eens/oneens met deze stelling?
 • Quote van krugman uitleggen: als economen de wereld besturen is er geen nood aan wto
 • Belangrijkste redenen voor ongelijkheid in het westen laatste decennia
 • Wat is het effect van financiële mondialisering op de nationale monetaire autonomie?
 • Centrale bank onafhankelijkheid pro’s, contra’s & eigen mening
 • Nieuw framework van IMF omtrent kapitaalcontroles sinds 2011: zal dit de machtsverhoudingen tussen arbeid en kapitaal wijzigen of niet?- veranderingen van bazel iii voor kapitaalcontroles
 • Drezner zegt dat het systeem werkte uitleggen en mening geven
 • Het europese besparingsbeleid en hervormingsbeleid om uit de crisis te raken, voor of tegen