Langetermijnontwikkelingen in de wereldpolitiek

Langetermijnontwikkelingen in de wereldpolitiek
2014-2015
 • Wat is de link tussen armoede en terrorisme?
 • Waarom is er overal armoede en niet overal terrorisme?
 • Wat is het grootste probleem i.v.m. Joegoslavië?
 • Hoe reageerden Russiche politici op implosie van de Sovjet-Unie?
 • Wat is het probleem met het Chinees economisch model? Wat doen ze er aan?
 • Wat is het statuut van Palestina in de VN?
 • Bespreek de oorlog in Joegoslavië en geef de oorzaken.
 • Wat is het huidig statuut van Kosovo?
 • Is Rusland een grootmacht? Wat zijn hun minder sterke punten?
 • Wat is het wereldbeeld van Poetin volgens jou?
 • Interpreteer de opkomst van het neoliberalisme. (+ wat was de doelstelling van de Washington Consensus?)
 • Wat zijn de stepping stones geweest die de laatste tien jaar ervoor hebben gezorgd dat staatsinterventie terug legitiem werd bevonden?
 • Bespreek de voorstellen om de VN-veiligheidsraad te hervormen.
 • Wat moet België doen om een niet-permanent lid te worden van de veiligheidsraad?
 • Bespreek de uitspraak van Obama in 2009: “We gaan voor een kernwapenvrije wereld.”
 • Wat zijn e sterke en zwakke punten van Obama’s beleid.
 • Bespreek de relatie tussen de VS en de EU.
 • Op welke manier heeft de verschillende relatie tussen Rusland-VS en Rusland-EU de Oekraïne-crisis beïnvloed?
 • Bespreek de identiteitscrisis van de NAVO
 • Wat is de rol van olie in de Golfoorlog van ’91 en de Irakoorlog in 2003.
 • Identiteitscrisis NAVO?
 • Oorzaak conflict Oekraïne?
 • Rol van Rusland? belangen?
 • Nog wat kleine bijvragen over Oekraïne
 • Verschillen en gelijkenissen tussen Neocons en Tea Party?