Mondialisering en Global Governance

Mondialisering en Global Governance
“2014-2015”
 • Verklaar de slechte relatie tussen het Amerikaanse congres en de VN.
 • Wat zijn de voornaamste knelpunten m.b.t. de quota in het IMF.
 • Geef de grootste tegenstellingen in het BRICS-forum.
 • Wat bindt de BRICS
 • Context ontstaan G7
 • En iets in de aard van of de VS al dan niet multilateraal te werk gaat of niet
 • Hoe en waarom probeert de OESO zich te veranderen?
 • Hoe zou men de crisis via het IMF kunnen aangepakt hebben ipv G20 en waarom?
 • Noord zuid tegenstelling in de AV van de VN bespreken.
 • Houding Obama-administratie tov multilateralisme?
 • Invloed OESO op internationaal beleid?
 • Compartimentalisering in internationaal klimaat? Goede zaak?
 • Op welke momenten was het multilateralisme populair in de USA? (6p)
 • Hoe verhouden G8 en G20 zich tot elkaar. Complementair? Wie doet wat? (8p)
 • Wat is het ‘OESO systeem?'(6p) Wat maakt deze manier van samenwerken mogelijk?
 • Stel dat er in 2015 een klimaatverdrag in Parijs wordt gesloten, wat zou daar in het ideale scenario allemaal in staan?
 • Multilateralisme van de Obama adminstratie?
 • Wat is de OESO methode en wat zijn de voordelen?
 • Wanneer en waarom dan zijn de VS pro GG/multilateralisme?
 • De voor-en nadelen van GPPN weergeven.
 • Ontstaan G7 theoretisch kaderen.
 • Bekritiseer de hervormingen van het IMF van 2010 (8pt)
 • Bespreek de spanningen tussen horizontale en verticale benaderingen van gezondheidszorg en link dit aan global governance. (6pt)
 • Bestaat er een tussen de G20 en de OESO een ‘turf war’ ivm belastingspolitiek? (6pt)
2017-2018
 • Leg uit Shangai Cooperation Organisation
 • Leg uit “loss and damage” (Paris Agreement)
 • Buitenlands beleid van USA verklaren via US exceptionalism