Ontwikkeling en conflict in het globale zuiden

Ontwikkeling en conflict in het globale zuiden
Examenvragen 2017-2018
– Kernargumenten tekst de Soto + belangrijkste kritieken.
– Hoe zie jij de relatie tussen Escobar en de cultural turn in development studies?
– “NGO als actor van maatschappelijke verandering”. Andere toekomstvisies van NGO’s toelichten + verschil/raakpunten met de gegeven visie (tekst gekregen).
Examenvragen 2013-2014
 • Bespreek de wisselwerk tussen de media en humanitaire hulp en noodhulp. (4ptn)
 • Wat betekent Humanitaire Ruimte? Geef een voorbeeld waarbij de politiek een invloed heeft op deze ruimte. (4ptn)
 • Geef 5 principes uit Parijs/Accra/Busan. Geef 3 sleutelelementen van de POST-15 ontwikkelingsagenda. (6ptn)
 • Geef de kenmerken van fragile states. Geef 3 voorbeelden van hoe donorlanden daarmee moeten omgaan. (6ptn)
Voorbeeldvragen 2013-2014
 • Hoe is het denken rond ontwikkeling geëvolueerd sinds de Tweede Wereldoorlog? Wat zijn de belangrijkste mijlpalen vanaf de jaren 1950 tot post-2015?
 • Op welke manieren wordt ontwikkeling gemeten? Leg uit hoe het meten van ontwikkeling gaandeweg meer gesofistikeerd is geworden.
 • Welke motieven liggen aan de basis voor het verstrekken van ontwikkelingshulp?
 • Wat zijn de verwezenlijkingen van de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG)? Wat zijn de beperkingen van de MDG? Op welke vlakken schieten ze tekort?
 • Wat zijn de grote lijnen van het ‘post-2015 debat’?
 • Wat is de invloed van het Verdrag van Lissabon op de rol van de EU in ontwikkeling?
 • Bespreek de ‘ijzeren driehoek’ in de voedselhulp en de verschillende componenten ervan.
 • Wat is de positie, rol en inbreng van de begunstigden van hulp in, en van de samenlevingen van, de ontvangstlanden in de humanitaire hulp?
 • Wat is een humanitaire urgentie en welke soorten humanitaire urgenties bestaan er?
(Oude vragen van toen het nog een keuzevak was)
 • Bespreek de post-Washington consensus
 • Bespreek aan de hand van volgende grafieken van de ODA of België een ‘goede’ donor is.
 • Bespreek twee kritieken op de term fragiele staten.
 • Bespreek de rol van de ontvangende overheid bij humanitaire hulp
 • Wat is het belang van taal in de humanitaire ruimte
 • Wat betekent de securizatie van hulp