Politieke filosofie

Politieke filosofie
 • Nozick en Dworkin hun visie op erfenissen recht vergelijken.
 • Mill over vrije mening. Hoe verdedigt hij dit? Verschil andere lib filosofen? Artikel over parlementslid Laurant Louis die veroordeeld is voor negationistische uitspraak. Hoe zou Mill reageren?
 • Wolf en Anderson zeggen dat luck egalitarians een goede theorie hebben, maar dat dit niet leidt tot goede ethos.
 • Hobbes en natuurrechtentheorie
 • Augsburg en intern pluralisme
Academiejaar 2007-2008, 1e zit:
 • 1. Leg het verband uit tussen:
 • Locke en godsdienstvrijheid
 • utilitarisme en expensive preference
 • 2. Toepassing op artikel over Sikhs: wat zou een liberaal-multiculturalist hiervan zeggen?
 • 3. Dworkin zegt dat Rawls’ theorie teveel plaats laat voor ongelijkheden door primaire natuurlijke goederen, waardoor het niet echt een endowment-insensitive theorie is. Verklaar.
 • 4. In welke mate was het liberaal nationalisme een antwoord op communitaristische kritiek op het klassiek liberalisme? Wat is dan duidelijke verschil tussen het liberaal nationalisme en het communitarisme?
 • 5. Toepassing op artikel over programma LDD: onder welke politiek filosofische stroming valt dit?
Voor alle vragen max. 1blz, en alle vragen op 4 punten.
Academiejaar 2015-2016, 1e zit:
 • 1. Gegeven: Ondertitel van een werk. Gevraagd: van wie dit is dit werk (Spinoza) en waarom was hij revolutionair voor zijn tijd. (4ptn)
 • 2. Situeer en leg het verband uit tussen More-Marx-Popper en Aquino-Bentham-natuurrecht. (3 + 3 ptn)
 • 3. Tekst van Bart Brinckman over N-VA, analyseren ahv een politiek-filosofische theorie. (4ptn)
 • 4. Onderzoek over geluk als factor voor succes: hoe zouden Nozick en Rawls daarop reageren i.f.v. belastingpolitiek en rechtvaardigheid? (6ptn)