Theorie van de internationale betrekkingen

Theorie van de internationale betrekkingen
2017-2018
1) Sociaal constructivisme van Alexander Wendt toepassen op bilaterale relatie VS-China. (6 punten)
2) Schema veiligheidsdilemma van Jervis. Wat is de oorzaak van het veiligheidsdilemma? Wat is het verschil tussen de klassieke en neorealisten? Waarom zal er altijd veiligheidsdilemma zijn? (6 punten)
3) Waarom gaan staten samenwerken, ondanks de mondialisering en bijgevolg internationale crisissen?
4) Embedded liberalism van Robert Cox uitleggen en situeren.
5) Grouping
6) Bull: orde en recht
2016-2017
Eerste zit (versie A)
2 grote vragen:
1) Leg uit hoe de relatie VS-China volgens het sociaal-constructivisme van Wendt zou kunnen evolueren onder president Trump.
2) Foreign Policy Analysis uitleggen, belangrijkste elementen etc (weet vraag niet meer exact)
4 kleine vragen:
3) Leg uit wat transnationale government networks inhouden
4) Leg het institutionele element uit van de Pax Americana vanaf 1945-75. Niet de hele theorie errond uitleggen.
5) Leg uit hoe de hegemonische stabiliteitstheorie naar samenwerking kijkt.
6) Leg uit wat balancing is + begrippen soft en hard balancing en internal en external balancing.
2013-2014
Inhaalexamen:
2 grote vragen (max. 2 pg), elk op 6 punten
1) Leg uit hoe Wendt vanuit zijn constructivisme komt tot een Hobbesiaanse “self help”-structuur. Gebruik hiervoor de relevante theoretische concepten. Niet vermelden hoe deze structuur veranderd kan worden.
2) Leg de houding van Rusland in de Syrische kwestie uit vanuit het Realistische paradigma.
4 kleine vragen (max. 1/2 pg), elk op 2 punten
1) Wat bedoelt [insert auteur – naam vergeten :)] in zijn tekst mbt de mogelijke betrekkingen tussen de VS en China met “pessimistische liberalen”?
2) Toon de irrelevantie aan van het Prisoner’s Dilemma mbt hedendaagse samenwerking.
3) Leg het verschil uit tussen polariteit en polarisatie
4) Leg de verschillen uit tussen het realistische concept van hegemonie en het neo-Gramsciaanse concept van hegemonie uit.
oudere vragen
  • Sociaal contructivisme van Alexander Wendt uitleggen adhv situatie Israel-Palestina (6pt)
  • Internationale organisatie: welke 2 grote categorieën zijn te onderscheiden binnen een IO en welke functies zijn te verbinden aan elk van die 2 categorieën,2P per functie 2 voorbeelden en hoe ze tot hun recht komen (6tp)
  • Japan geeft ontwikkelingshulp aan arme landen in ruil voor goedkeurende stem in IO en/of instellingen voor de liberalisering van de walvisjacht. Is dit soft power? Leg uit adhv definitie Soft power (2p)
  • Engelse school en zijn dynamieken in relatie met R2P, leg uit. (2p)
  • Leg het concept status inconsistency uit adhv buitenlands beleid van Rusland 2(p)
  • Leg uit: embedded liberalism en plaats in historische context (2p)
  • Leg het veiligheidsdilemma uit.
  • Bespreek de macht van een internationale organisatie
  • Is de visie van Lenin op imperialisme nog actueel?